Liên hệ

BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN

DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

 

Địa chỉ:  P.508 nhà A6, Đại học Giao thông Vận tải, Số 3 Cầu giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) - 37665175   E-mail: bmktd.utc@gmail.com  Website: http://bmktd.utc.edu.vn