Hướng mũi nhọn của Bộ môn

Trong thời gian tới BM vẫn duy trì những hướng nghiên cứu đã có và định hướng nghiên cứu mũi nhọn: Hệ thống cấp điện và thiết bị điện trên các phương tiện giao thông.

 

Cụ thể là nghiên cứu:

  • - Đặc trưng năng lượng điện sử dụng trong lĩnh vực hệ thống điện và điện khí hoá giao thông (ứng dụng khai thác năng lượng tái tạo) ;

  • - Kết cấu và trang thiết bị điện trong hệ thống cung cấp điện cho giao thông điện quốc gia và đô thị (mạng lưới tiếp xúc);

  • - Kết cấu và trang thiết bị cơ - điện trên các phương tiện đoàn tàu;

  • - Phương pháp bảo vệ lưới điện và lưới tiếp xúc của hệ thống điện khí hoá giao thông đường sắt và đô thị;

  • -Thiết kế hệ thống tự động hóa các quá trình khai thác, vận hành, giám sát hoạt động hệ thống cung cấp điện giao thông đô thị.