Giới thiệu ngành Kỹ thuật điện

Mục tiêu đào tạo:

 

  • Bộ môn giảng dạy các môn cơ sở và đào tạo chuyên ngành Trang bị điện trong Công nghiệp và GTVT thuộc ngành Kỹ thuật điện – Điện tử. Nhằm cung cấp nguồn nhân lực có hiểu biết chuyên môn về thiết bị, hệ thống, và về giải pháp công nghệ đáp ứng với nhu cầu đòi hỏi của khoa học công nghệ trong thực tiễn sản xuất hiện nay.

  • Bên cạnh đó trang bị cho sinh viên phương pháp, kỹ năng làm việc, tư duy logic độc lập và khả năng thích ứng nhanh với các yêu cầu thực tế của công viêc….

 

 

Bộ môn đảm nhận:

 

Giảng dạy các môn cơ sở

 

  • Giảng dạy các môn cơ sở ngành cho sinh viên Khoa Điện – Điện tử: Lý thuyết mạch, Máy điện,… và môn Kỹ thuật điện cho sinh viên không chuyên điện của một số khoa, viện.

 

Đào tạo Đại học chuyên ngành "TBĐ CN & GTVT"  thuộc ngành Kỹ thuật điện - Điện tử (4.5 năm)

 

  • Bộ môn đã đào tạo được 13 khóa sinh viên chuyên ngành tốt nghiệp ra trường (từ K40), và hiện vẫn đang tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả trong công tác đào tạo các khóa tiếp theo.

 

Đào tạo Liên thông trình độ từ Cao đẳng lên Đại học (2 năm)

 

  • Hiện bộ môn đã đào tạo 03 khóa liên thông từ trình độ Cao đẳng lên Đại học, chuyên ngành Trang bị điện.

 

Đào tạo cao học

 

  • Bộ môn tham gia giảng dạy và hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cho nhiều học viên cao học khối ngành Điện – Điện tử.