Thông báo thay đổi phòng học các lớp hệ chính quy

 

Lớp

Phòng cũ

Phòng mới

1

KTĐTTHCN K49

301A7

601A2

2

KTTTK49

302A7