LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN

I. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

Khoảng giữa năm 1967 tại khu sơ tán Mai Sưu - Hà Bắc, Bộ môn Điện được thành lập (trên cơ sở tách ra từ bộ môn Lý - Điện). Ban đầu có 6 thầy cô do Kỹ sư Nguyễn Quang Thịnh làm trưởng Bộ môn. Nhiệm vụ lúc này là giảng dạy kỹ thuật điện cho các chuyên ngành không điện và chuẩn bị chương trình đào tạo các chuyên ngành điện-điện tử mới. Những năm 1968, 1969 trước  khi trở về Hà Nội nhân sự Bộ môn được tăng cường lên tới 20 người với 3 Tiến sỹ, 16 kỹ sư và 1 thí nghiệm viên.

Năm 1970 do sự phát triển của trường, nên Bộ môn Điện đã được tách thành 3 Bộ môn: Thông tin - Tín hiệu (Kỹ sư Nguyễn Quang Thịnh làm trưởng BM ); Điện khí hoá giao thông thành phố (Kỹ sư Trần Lê Trọng - Trưởng BM) và Bộ môn Kỹ thuật điện (do Kỹ sư Nguyễn Xuân Dần làm trưởng BM). 

Bộ môn kỹ thuật điện ban đầu gồm 6 thầy, cô  với 1 phó tiến sỹ, 4 kỹ sư và 1 thí nghiệm viên và năm 1971  được tăng cường thêm 5 kỹ sư mới tốt  nghiệp  Đại học Bách khoa  ra trường (1971). Từ năm 1972  đến 1976 TS. Đàm Quốc Trụ làm trưởng BM và vài năm sau BM được bổ xung 3 giảng viên từ các đơn vị khác trong khoa Cơ khí có chuyên môn Điện - Điện tử. Trong thời kỳ này, Bộ môn Kỹ thuật điện đã cùng với Bộ môn Điện khí hoá Giao thông thành phố đào tạo được 2 khoá sinh viên chuyên ngành: “Điện Giao thông thành phố” (Khoá 8 và khoá 10, tổng số khoảng 60 sinh viên).

Từ năm 1977 đến năm 1978, TS. Bạch Vọng Hà làm trưởng Bộ môn Kỹ thuật điện với việc bổ sung thêm 03 giảng viên từ Bộ môn Điện khí hóa Giao thông Thành phố sau khi Bộ môn  này giải thể .

Từ năm 1978 đến 1981, KS-GVC  Nguyễn Xuân Dần làm trưởng Bộ môn.

Từ năm 1980 đến năm 1982, TS. Bạch Vọng Hà làm trưởng Bộ môn            

Từ năm 1982 đến 1988, KS-GVC  Nguyễn Xuân Dần làm trưởng Bộ môn.

Trong thời gian này 04 giảng viên được cử đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn ở nước ngoài.

Từ năm 1988 đến 1991, KS-GVC Nguyễn Văn Khang làm trưởng Bộ môn. 

Giữa năm 1991, Bộ môn Kỹ thuật điện sát nhập với Bộ môn Đo lường - Tự động hoá thành Bộ môn Kỹ thuật điện - Tự động hoá - Đo lường, số giáo viên lúc này là 14 người gồm: 2 PGS, 5 TS, 5 KS và 2 Thí nghiệm viên, PGS. Lê Tòng được cử làm Trưởng Bộ môn.

Từ đầu năm 1992 đến 1997, TS. Lê Mạnh Việt làm trưởng Bộ môn (Kỹ thuật điện – Tự động hoá - Đo lường). Trong thời gian này, bộ môn đã đào tạo được một khoá sinh viên chuyên ngành “Trang bị điện” K30 theo hệ mở rộng với khoảng 40 sinh viên (1993) và cũng bắt đầu đào tạo sinh viên ngành Điều khiển học từ khóa 35(1996).

Giữa năm 1997, TS. Lê Hùng Lân làm trưởng Bộ môn Kỹ thuật điện - Tự động hoá - Đo lường.

Đầu năm 1998, Bộ môn Kỹ thuật điện - Tự động - Đo lường tách thành Bộ môn điều khiển học GTVT (do TS. Lê Hùng Lân làm trưởng Bộ môn) và Bộ môn Kỹ thuật điện do TS. Vũ Quốc Trường làm trưởng Bộ môn (1998 – 1999).

 Từ năm 1999 đến năm 2004, TS. Lê Mạnh Việt làm Trưởng Bộ môn. Cũng từ đó, Bộ môn bắt đầu xây dựng chuyên ngành đào tạo mới là “Trang bị điện - điện tử trong CN và GTVT” (1999). Lúc này Bộ môn Kỹ thuật điện gồm 9 giảng viên: 01 GS, 01 PGS, 04 tiến sỹ, 05 kỹ sư và 02 thí nghiệm viên. Trong thời gian này, Bộ môn Kỹ thuật điện đã đào tạo một khoá  sinh viên“Trang bị điện - K40”.

Từ năm 2004, do yêu cầu phát triển, Bộ môn Kỹ thuật điện được tách thành: Bộ môn Kỹ thuật điện và Bộ môn Trang bị điện.

Từ tháng 04/2004 - 06/ 2009, Bộ môn Kỹ thuật điện do KS-GVC. Phạm Mạnh Cường làm Trưởng Bộ môn, nhiệm vụ là giảng dạy các môn học cơ sở cho các chuyên ngành trong khoa Điện – Điện tử và môn Kỹ thuật điện đại cương cho toàn trường.

Từ tháng 04 /2004 - tháng 06/2009, Bộ môn Trang Bị Điện do TS. Lê Mạnh Việt làm Trưởng bộ môn với nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành có tên trùng với tên bộ môn. Giai đoạn này đã đào tạo được 5 khóa sinh viên chuyên ngành.

Từ tháng 07/ 2009 đến tháng 11/ 2009, hai bộ môn Kỹ thuật điện và Trang bị điện lại được hợp nhất để tăng cường năng lực phát triển và hiệu quả đào tạo lấy tên bộ môn chung là Kỹ thuật điện, KS-GVC. Phạm Mạnh Cường làm Trưởng bộ môn.

Từ tháng 11 / 2009 đến nay, ThS. An Hoài Thu Anh – Trưởng bộ môn, TS. Nguyễn Văn Nghĩa – Phó bộ môn.

 

Các mốc lich sử và tên Bộ môn trong các giai đoạn :

Bắt đầu: Bộ Môn  Lý -Điện        Mai sưu Hà bắc -1967.

1970 -  Kỹ  thuật Điện, Hà nội    (KS-GVC. Nguyễn Xuân Dần-Trưởng BM)

1972 -  Kỹ  thuật Điện                 (PGS-TS. Đàm Quốc Trụ -Trưởng BM)

1976 -  Kỹ  thuật Điện                 (GS-TSKH. Bạch Vọng Hà-Trưởng BM)

1978 -  Kỹ  thuật Điện                 (KS-GVC. Nguyễn Xuân Dần-Trưởng BM)

1980 -  Kỹ  thuật Điện                 (GS-TSKH. Bạch Vọng Hà-Trưởng BM)

1982 -  Kỹ  thuật Điện                 (KS-GVC. Nguyễn Xuân Dần-Trưởng BM)

1988 -  Kỹ  thuật Điện                 (KS-GVC. Nguyễn Văn Khang-Trưởng BM)

1991 -  Kỹ  thuật Điện - Tự động hóa - Đo lường   (PGS-TS. Lê Tòng -Trưởng BM)

1992 -  Kỹ  thuật Điện - Tự động hóa - Đo lường   (TS. Lê Mạnh Việt -Trưởng BM).

1997 -  Kỹ  thuật Điện - Tự động hóa - Đo lường    (PGS-TS. Lê Hùng Lân-Trưởng BM)

1998 -  Kỹ  thuật Điện                (TS. Vũ Quốc Trường -Trưởng BM)

1999 -  Kỹ  thuật Điện                (TS. Lê Mạnh Việt -Trưởng BM)

2004 -  Trang bị điện                 (TS. Lê Mạnh Việt -Trưởng BM)    

2004-   Kỹ  thuật điện                (KS-GVC. Nguyễn Mạnh Cường -Trưởng BM)

2009  - Kỹ thuật điện                 (KS-GVC. Phạm Mạnh Cường – Trưởng BM)

2010  - Kỹ thuật điện                 (ThS. An Hoài Thu Anh – Trưởng BM)

2020  - Kỹ thuật điện                 (PGS.TS. Nguyễn Văn Nghĩa – Trưởng BM.)

 

Và ngày nay đang phát triển …….