Nghiên cứu khoa học sinh viên Ngành Kỹ Thuật Điện

Ngày 09/07/2020 diễn ra buổi bảo vệ nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải. Trong không khí đó, Bộ môn Kỹ thuật điện tổ chức buổi bảo vệ các nhóm nghiên cứu khoa học sinh viên (NCKHSV) ngành Kỹ thuật điện.

 

Ảnh tập thể các nhóm sinh viên và các thầy cô giáo

Hoạt động NCKHSV là hoạt động thường niên của Trường, nhằm áp dụng những kiến thức đã học vào các đề tài thực tiễn, đồng thời nâng cao khả năng sáng tạo của sinh viên.

Mặc dù trong thời gian dãn cách xã hội khá dài nhưng các nhóm NCKHSV ngành Kỹ thuật điện vẫn cố gắng hoàn thiện nhiệm vụ được giao. Buổi bảo vệ là ngày các nhóm thể hiện những sản phẩm khoa học của nhóm mình.

 

Các nhóm sinh viên chuẩn bị bảo vệ đề tài

 

 

Các nhóm nghiên cứu nhận giấy chứng nhận nghiên cứu khoa học sinh viên

  

Các nhóm bảo vệ đề tài, sản phẩm nghiên cứu của mình

Các nhóm bảo vệ đề tài, sản phẩm nghiên cứu của mình

Buổi bảo vệ thành công tốt đẹp. Sau buổi bảo vệ các nhóm sinh viên Kỹ thuật điện không những thể hiện được sản phẩm của mình, mà còn giao lưu tìm hiểu được các kết quả nghiên cứu của các nhóm bạn.

Danh mục: