Nghiên cứu khoa học sinh viên Ngành Kỹ Thuật Điện

Ngày 09/07/2020 diễn ra buổi bảo vệ nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải. Trong không khí đó, Bộ môn Kỹ thuật điện tổ chức buổi bảo vệ các nhóm nghiên cứu khoa học sinh viên (NCKHSV) ngành Kỹ thuật điện.