Hoạt động tuyên truyền ngành cho sinh viên K50

Trong đợt đón sinh viên K49 vừa qua, acheterdufrance.com Bộ môn đã tiến hành hoạt động quảng bá ngành nghề cho sinh viên K50.

Các giảng viên bộ môn kết hợp với sinh viên các khóa 46, 47 đã hướng dẫn, giới thiệu cho sinh viên K50 hiểu rõ hơn về ngành Trang bị điện trong CN và GTVT.

Nhờ có hoạt động này, sinh viên K50 mới nhập học hiểu được đúng đắn hơn về ngành học mà mình lựa chọn: Nội dung đào tạo, nghề nghiệp, địa chỉ làm việc sau tốt nghiệp. Từ đó, sinh viên có được sự lựa chọn chính xác khi đăng ký ngành nghề.

Những hiểu biết này sẽ giúp sinh viên có động cơ học tập đúng đắn hơn trong quá trình học tập.

Qua khảo sát kết quả học tập các khóa từ 49 trở về trước cho thấy: Sinh viên các khóa 48, 49 có động cơ học tập tốt hơn so với các khóa trước; Kết quả học tập năm đầu của K49 tiến bộ hơn hẳn các khóa khác, số dừng học, thôi học ít hẳn (5 SV dừng học/50SV). Đặc biệt số sinh viên có tâm lý tiêu cực muốn chuyển ngành hoặc bỏ học để thi lại nhằm chọn ngành khác gần như không có (2SV/50SV).

Như vậy, đây là một hoạt động có ý nghĩa tích cực đối với Bộ môn và sinh viên, cần được phát huy tốt các năm tiếp theo.