Hoạt động tuyên truyền ngành cho sinh viên K50

Trong đợt đón sinh viên K49 vừa qua, acheterdufrance.com Bộ môn đã tiến hành hoạt động quảng bá ngành nghề cho sinh viên K50.

Các giảng viên bộ môn kết hợp với sinh viên các khóa 46, 47 đã hướng dẫn, giới thiệu cho sinh viên K50 hiểu rõ hơn về ngành Trang bị điện trong CN và GTVT.