Giảng dạy

Với chức năng, nhiệm vụ, Bộ môn tổ chức lực lượng nhân sự phát triển theo các định hướng chuyên môn trong đào tạo và nghiên cứu, cụ thể được chia thành 05 định hướng chuyên môn dựa trên nền tảng 2 khối kiến thức cơ sở và cơ sở ngành:

                       

A. Đảm nhận trách nhiệm giảng dạy các môn cơ sở 

Đảm nhiệm giảng dạy các môn cơ sở ngành cho sinh viên chuyên ngành Điện: Lý thuyết mạch, Lý thuyết trường điện từ, Máy điện, … và môn Kỹ thuật điện cho sinh viên không chuyên điện của một số khoa, viện.

https://www.viagrageneriquefr24.com/viagra-prix-france-thailande/thuật điện cho sinh viên không chuyên điện của một số khoa, viện.

 

B.  Đào tạo đại học chuyên ngành “TBĐ – điện tử CN & GTVT“ thuộc ngành kỹ thuật điện - điện tử

Bộ môn đã đào tạo được 12 khóa sinh viên chuyên ngành tốt nghiệp ra trường, và hiện vẫn đang tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả trong công tác đào tạo các khóa tiếp theo.

 

C.  Đào tạo liên thông trình độ từ Cao đẳng lên Đại học

Hiện bộ môn đã và đang đào tạo một lớp liên thông từ trình độ Cao đẳng lên Đại học, chuyên ngành Trang bị điện. Khóa đầu tiên bắt đầu đào tạo vào năm 2009 (Khóa 13).

 

D.  Đào tạo cao học

Bộ môn tham gia giảng dạy 02 môn cơ sở cho Cao học ngành Cơ khí giao thông vận tải, tham gia giảng dạy 06 môn cơ sở cho Cao học các ngành Điện – Điện tử, và hướng dẫn luận văn tốt nghiệp cho nhiều học viên cao học khối ngành Điện – Điện tử.

 

E.  Nghiên cứu khoa học

Tham gia tích cực công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Bình quân mỗi năm thực hiện 2 đề tài NCKH cấp trường, và 2 năm thực hiện một đề tài NCKH cấp Bộ.

 

 

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khoá k55