Bảo vệ NCKH sinh viên chuyên ngành Trang bị điện

Sáng ngày 17/04/2018 đã  diễn ra buổi bảo vệ nghiên cứu khoa học sinh viên của cả trường Đại học Giao thông Vận tải. Sinh viên chuyên ngành Trang bị điện các khóa K55, K56, K57 cùng mang đến buổi bảo vệ những đề tài cả lý thuyết và sản phẩm ứng dụng tại hội đồng Điện - Điện tử 02 tại P105A5.