Hoạt động chuyên môn

  • Nghiên cứu khoa học Sinh viên

  •  

- Hàng năm Bộ môn luôn duy trì hoạt động hướng dẫn nghiên cứu khoa học sinh viên trung bình 14 đề tài/ năm.

 

  • Tham gia các cuộc thi khoa học

  •  

- Hàng năm sinh viên đều tham gia các cuộc thi khoa học như:

 

- Cuộc thi sáng tạo Robocon ( VTV tổ chức):

 

 

 

Đội tuyển Robocon năm 2018

 

- Cuộc thi Đua xe lập trình - Đường đến thành công 2017

 

 

- Cuộc thi Lắp mạch

 

 

 

  • Các hoạt động ngoại khóa

  •  

- Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp cho sinh viên hàng năm.

- Tổ chức thăm quan các cơ sở sản xuất, nhà máy xí nghiệp, các khu công nghiệp.

 

 

 

Tham quan nhà máy sản xuất biến áp

 

 

 

Sinh viên K61 khoa Điện-Điện tử tham quan trải nhiệm thực tế tại FPT Software

 

  

 

Tham quan và trải nghiệm thực tế tại Công Ty Nissan Automotive Technology Vietnam

 

Tham quan và trải nghiệm thực tế tại Hòa Bình