Tin tức

DẤU MỐC QUAN TRỌNG CỦA CÁC BẠN SINH VIÊN CHU

Ngày 30/11/2017 Các giảng viên bộ môn

Ngày 18/04/2017 Các nhóm sinh viên Trang bị điện bảo vệ đề tài nghi

Từ ngày 01/04 đến 05/04/2017 Các đội tuyển Robocon đại học Giao thô

Ngày 16/01/2017 Thầy Đặng Việt Phúc trình bày Semina về đề tài tiến

Ngày 17-18/11/2016 Cô

Trang