Tin tức

Theo đề án tuyển sinh đại học năm 201

Sáng ngày 17/04/2018 đã  diễn ra buổi bảo vệ nghiên cứu khoa học si

Tác giả : Đặng Việt Phúc

Ngày 27/03/2018, tại Phòng Hội thảo, tầng 4, Nhà A8, Trường Đại học

DẤU MỐC QUAN TRỌNG CỦA CÁC BẠN SINH VIÊN CHU

Ngày 30/11/2017 Các giảng viên bộ môn

Ngày 18/04/2017 Các nhóm sinh viên Trang bị điện bảo vệ đề tài nghi

Từ ngày 01/04 đến 05/04/2017 Các đội tuyển Robocon đại học Giao thô

Trang