Giải đua xe lập trình năm 2017 Khoa Điện-Điện Tử thành công tốt đẹp với sự tham dự của 27 đội tuyển

Tiếp nối thành công năm 2016 và nhằm tạo môi trường giao lưu, trao đổi kiến thức, nâng cao kỹ năng tay nghề cho sinh viên, Ban chủ nhiệm Khoa Điện-Điện tử Trường Đại học GTVT đã tổ chức “GIẢI ĐUA XE LẬP TRÌNH ĐƯỜNG ĐẾN THÀNH CÔNG NĂM 2017” cho tất cả các sinh viên trong toàn Trường, thời gian từ ngày 15/10/2017 đến 18/11/2017.