Chúc mừng cô Thu Anh và cô Thanh Hà đã tham gia hội thảo khoa học

Ngày 17-18/11/2016 Cô http://www.viagrabelgiquefr.com/ An Thị Hoài Thu Anh, trưởng bộ môn Kỹ thuật điện đã tham gia hội thảo khoa học quốc tế “AUN/SEED-NET”, với đề tài “Control of interleaved bidirectional DC-DC Converter for applications in Urban Rail Transit Network”, tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Cô Thu Anh thuyết trình 

Ngày 25-26/11/2016 Cô Võ Thanh Hà, bộ môn Kỹ thuật điện đã tham gia hội thảo quốc tế “Cơ điện tử VCM- 2016” với đề tài “Vai trò của bộ điều khiển dòng dead-beat trong cách nhìn mới cấu trúc hệ truyền động  xoay chiều ba pha ”, tại trường Đại học Cần Thơ.

Cô Thanh Hà báo cáo

Cô Thanh Hà và đồng nghiệp tại đại học Cần Thơ