Giải đua xe lập trình năm 2017 Khoa Điện-Điện Tử thành công tốt đẹp với sự tham dự của 27 đội tuyển