Tham quan thực tế sinh viên Ngành Kỹ Thuật Điện K61 Tại Công Ty Cp Thiết Bị Điện MBT

Hiện nay, chương trình đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật điện tại Trường Đại học Giao thông Vận tải luôn luôn hướng đào tạo gắn liền với thực tiễn sản xuất, đáp ứng được nhu cầu xã hội. Quá trình học tập trên giảng đường kết hợp tham quan thực tế giúp cho sinh viên trưởng thành hơn và có những cơ hội định hướng nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.