Lễ Khai mạc giải bóng đá ngành Kỹ Thuật Điện năm học 2018 – 2019.