Thầy Đặng Việt Phúc báo cáo Semina tại Bộ môn

Ngày 16/01/2017 Thầy Đặng Việt Phúc trình bày Semina về đề tài tiến sĩ của thầy tại Liên Bang Nga. Tên đề tài: "Nâng cao chất lượng điện năng trong hệ thống cung cấp điện kéo tàu điện ngầm bằng cách ứng dụng bộ chỉnh lưu 12 xung". Các thầy cô trong bộ môn Kỹ thuật điện và nguyên Trưởng bộ môn PGS. TS Lê Mạnh Việt thảo luận sôi nổi các vấn đề liên quan, đồng thời thảo luận các ứng dụng của đề tài vào hệ thống cấp điện tàu điện ngầm của Việt Nam.

Thầy Phúc báo cáo Semina