Sinh viên Trang bị điện K54 tham gia FESTIVAL Sáng tạo trẻ Toàn Quốc lần thứ X