Bảo vệ thành công Đề tài Nghiên cứu cấp Trường - Bộ Môn Kỹ Thuật Điện năm 2020

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học là một trong các nhiệm vụ chính của Bộ môn Kỹ thuật điện đặt ra trong từng năm học. Ban chủ nhiệm Bộ môn Kỹ thuật điện luôn ý thức được điều đó và tạo mọi điều kiện để các giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ mới vào thực tiễn.

Ngày 30/12/2020, tại Phòng 508 nhà A6 trường Đại học Giao thông Vận tải, nhóm nghiên cứu của Bộ môn Kỹ thuật điện đã bảo vệ thành công 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2020. Đề tài “Nghiên cứu thiết kế máy biến áp điện kéo dùng trong hệ thống cung cấp điện đường sắt đô thị” do ThS. Hồ Mạnh Tiến làm chủ nhiệm đề tài. Đề tài “Nghiên cứu phương pháp DDL bảo vệ lưới điện kéo trước hiện tượng ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện đường sắt đô thị” do TS. Đặng Việt Phúc làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài “Nghiên cứu thiết kế máy biến áp điện kéo dùng trong hệ thống cung cấp điện đường sắt đô thị” trình bày đặc điểm về kết cấu, quy trình thiết kế và công nghệ chế tạo máy biến áp dành cho sức kéo đoàn tàu đô thị. Trong phạm vi của đề tài đã chế tạo và đo các thông số thử nghiệm của mô hình máy biến áp điện kéo dùng trong phòng thí nghiệm có công suất dưới 10 kVA.

Đề tài “Nghiên cứu phương pháp DDL bảo vệ lưới điện kéo trước hiện tượng ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện đường sắt đô thị” trình bày lý thuyết về các phương pháp bảo vệ lưới điện kéo trước sự cố ngắn mach, trọng tâm về phương pháp bảo vệ DDL. Xây dựng mô hình mô phỏng hiện tượng ngắn mạch xảy ra trên lưới điện kéo tại các vị trí khác nhau, xác định được dòng điện ngắn mạch và so sánh với kết quả tính toán lý thuyết để xác định các thông số đặt cho role SEPCOS ứng dụng trong hệ thống cung cấp điện kéo đường sắt đô thị.

Trong giai đoạn hiện nay, các tuyến đường sắt đô thị tại thủ đô Hà Nội, cũng như thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng và chuẩn bị đưa vào vận hành thương mại. Nội dung hai đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường của Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật điện thực hiện có giá trị lý thuyết và thực tiễn cao, đã giải quyết được các vấn đề cấp thiết về tài liệu học thuật, các kết quả dự báo có thể ứng dụng trong thiết kế, vận hành các tuyến đường sắt đô thị. Nội dung nghiên cứu là tài liệu tham khảo cho các sinh viên ngành Kỹ thuật điện Trường Đại học Giao thông Vận tải. Cả hai đề tài cấp trường đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Trường đánh giá đạt loại tốt.