Sinh viên Trang bị điện - điện tử Khóa 53 bảo vệ đề tài tốt nghiệp.

Ngày 07/01/2016 đã diễn ra lễ bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên Trang bị điện - Khóa 53.  Chúc mừng các tân kỹ sư Trang bị điện best over the counter viagra - điện tử!