Giảng viên bộ môn tham dự hội thảo tự động hóa VCCA 2017

Ngày 30/11/2017 Các giảng viên bộ môn Kỹ thuật điện gồm Cô Trưởng bộ môn An Hoài Thu Anh, Cô Võ Thanh Hà và Thầy TS. Đặng Việt Phúc đã tham gia hội nghị khoa học về Tự động hóa hướng tới cách mạng công nghiệp lần thứ 4, VCCA 2017 tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Các thầy cô trong bộ môn đã mang đến hội thảo những bài báo khoa học, những bài tham luận về hệ thống cấp điện cho giao thông điện đô thị, truyền động điện giao thông đô thị, điều khiển hiện đại động cơ điện không đồng bộ ba pha. 

Sau đó cô Trưởng bộ môn đến nói chuyện, động viên các em sinh viên Trang bị điện K58, khóa chuyên ngành đầu tiên mở tại phân hiệu 2 - TP Hồ Chí Minh. Sau đây là một số hình ảnh.