Lễ bảo vệ tốt nghiệp Khóa 55

Ngày 11-12/01/2019 diễn ra lễ Bảo vệ tốt nghiệp k55. Buổi lễ đã rất thành công dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy cô trong bộ môn và sinh viên ham học hỏi luôn cố gắng .