Lễ bảo vệ Đồ án tốt nghiệp lớp Trang bị điện k57

Bảo vệ đồ án tốt nghiệp lớp Trang Bị Điện k57 đã diễn ra vào ngày 22.1.2021 và buổi sáng 23.1.2021;  tại phòng 601 & 602 A2.

Kết thúc 2 ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Chúc mừng các bạn sinh viên lớp Trang bị điện k57 đã hoàn thành suất sắc bảo vệ đồ án tốt nghiệp.

Toàn cảnh buổi bảo vệ: