Tin tức

Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học là một

Các bạn đã biết thủ khoa Bộ Môn Kỹ Thuật Điện củ

Dường như bỏ qua cái nóng gay gắt, oi ả của mùa

Sáng ngày 17/11/2019, Bộ môn Kỹ thuật điện, Khoa

Ngày 27 tháng 10 năm 2019 tại phòng thí nghiệ

Kết thúc kỳ học chính thức, các bạn sinh viên lớp Trang thiết bị đi

Trang