Thông tin tuyển sinh đại học Ngành Kỹ thuật điện 2018

Theo đề án tuyển sinh đại học năm 2018 của Trường Đại học Giao thông Vận tải.

http://ts.utc.edu.vn/?q=tin-tuyen-sinh/tr...-2018

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh cho các ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa là 370 sinh viên. Trong đó chỉ tiêu tuyển sinh cho ngành Kỹ thuật điện70 sinh viên. 

IV

Khoa Điện - Điện tử

Mã xét tuyển

Tổ hợp xét tuyển

370

7

Ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông

GHA-20

A00; A01; D07

180

8

Ngành Kỹ thuật điện

GHA-21

A00; A01; D07

70

9

Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

GHA-22

A00; A01; D07

120

Trong đó: Tổ hợp xét tuyển:   

                                             A00: Toán, Vật lý, Hóa học

                                             A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

                                             D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Trong ngành Kỹ thuật điện có 2 chuyên ngành là: Trang bị điện trong công nghiệp & giao thông, và Hệ thống điện giao tông & công nghiệp. Khi đỗ vào ngành Kỹ thuật điện, sinh viên được chọn 1 trong 2 chuyên ngành trên. Thông tin chi tiết về 2 chuyên ngành xem trong hình ảnh đính kèm.