Bảo vệ NCKH sinh viên năm 2017

Ngày 18/04/2017 Các nhóm sinh viên Trang bị điện bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2017. Đây là hoạt động thường niên của Trường. Các lớp sinh viên Trang bị điện có 13 đề tài tham gia bảo vệ tại tiểu ban 04-Điện - điện tử. Hoạt động NCKH nhằm phát huy tính sáng tạo, khả năng làm việc chuyên môn hiệu quả. Kết quả buổi bảo vệ đã chọn ra 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 1 giải khuyến khích. Giải nhất là đề tài " Nghiên cứu giám sát và điều khiển thiết bị điện qua mạng internet" do nhóm sinh viên " Lê Xuân Sự - lớp TBD K54, Nguyễn Trọng Đông - lớp TBD K56" do thầy giáo "Nguyễn Đức Khương" hướng dẫn.

Sinh viên bảo vệ đề tài

Đại diện các nhóm nghe công bố kết quả

Mô hình điều khiển giám sát thiết bị điện qua internet

Mô hình giám sát chỗ trống trong bãi đỗ xe ipacking

Mô hình mạch nghịch lưu hòa lưới cho hệ thống pin mặt trời