Thi tuyển Chương trình đào tạo kỹ sư trình độ cao năm 2022 (Nissan Automotive Technology VietNam)

1. Đối tượng tham gia thi tuyển: Sinh viên Khoa Điện – Điện tử tốt nghiệp trước tháng  01/2023.
2. Thời gian, địa điểm:
   Lần 1: 07:15~12:30 ngày 2/4/2022 (Thứ bảy)
   Lần 2: 07:15~12:30 ngày 6/4/2022 (Thứ tư)
   Địa điểm: Công ty Nissan Automotive Technology Việt Nam.
3. Nội dung chương trình đào tạo:
   Sinh viên tham gia chương trình được đào tạo về:
    + Các bài giảng về kỹ thuật ô tô (cơ giới, công nghiệp xe hơi, điện tử…)
    + Đào tạo về phần mềm NX-CAD cao cấp (Thực tập tại Công ty)
    + Đào tạo về quy trình, các công cụ phân tích và cách tư duy giải quyết vấn đề
    + Đào tạo tiếng Nhật cơ sở và tác phong làm việc
  Sinh viên sau khi đào tạo được tuyển dụng vào làm việc tại công ty Nissan Automotive Technology Việt Nam.
4. Cách thức và thời hạn đăng ký tham gia thi tuyển
   + Cách 1: Đăng ký tại link: http://bit.ly/2ZzzVM3
   + Cách 2: Đăng ký trực tiếp tại Phòng 102 và 103-B7 – Khoa Đào tạo Quốc tế - trường ĐH GTVT,
      liên hệ: 0936.06.2526 Email: nguyenha@utc.edu.vn (cô Vân Hà)/ 0988.982.555 Email: thanhhoai.nguyen@utc.edu.vn (cô Hoài).