Hội thảo về “Giải pháp cho bảo trì và sửa chữa hệ thống điện công nghiệp"

Chiều 27/03/2018, tại ĐH Giao thông Vận tải đã diễn ra buổi hội thảo về “Giải pháp cho bảo trì và sửa chữa hệ thống điện công nghiệp".

Buổi hội thảo giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn công việc của một người kỹ sư vận hành, bảo trì hệ thống điện nhà máy; các sự cố thường gặp trong hệ thống điện nhà máy. Và có cơ hội quan sát trực tiếp các thiết bị chuẩn đoán sự cố.

Buổi hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp.