Chương trình đào tạo của ngành Trang thiết bị điện - điện tử CN và GTVT - Hệ chính quy

Tóm tắt chương trình đào tạo ngành trang bị điện trong CN và GTVT .
Hệ đào tạo chính quy
TT Tên học phần Số ĐVHTĐại học
 

Khối kiến thức cơ bản

 
1 Đại số 4
2 Toán giải tích  
  Giải tích 1, F1 3
  Giải tích 1, F2 3
3 Giải tích 2 5
4 Triết học F1 3
5 Triết học F2 3
6 Pháp luật đại cương 2
7 Hoá học 3
8 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3
9 Vật lý F1 4
10 Vật lý F2 3
11 Tin học đại cương 4
12 Ngoại ngữ F1 5
13 Ngoại ngữ F2 5
14 Hình họa- Vẽ kỹ thuật 5
15 Kinh tế chính trị 5
16 Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 4
17 Toán xác suất thống kê 4
18 Chủ nghĩa xã hội khoa học 4
19 Cơ học ứng dụng 5
 

Khối kiến thức cơ sở

 
20 Đại số Bool Hàm phức 2
21 Toán rời rạc 4
22 Lý thuyết mạch 9
  Lý thuyết mạch F1 5
  Lý thuyết mạch F2 4
23 Kỹ thuật điện tử tương tự 4
24 Lý thuyết điều khiển tự động 6
  Lý thuyết điều khiển tự động F1 3
  Lý thuyết điều khiển tự động F2 3
25 Trường điện từ 3
26 Máy điện F1 4
27 Máy điện F2 4
28 Hợp ngữ trong TBĐ 2
29 Kỹ thuật nhiệt 4
30 Kỹ thuật điện tử số 4
31 Kỹ thuật đo lường 4
32 Khí cụ điện 4
33 Điện tử công suất 4
34 Vi xử lý 4
35 Ngôn ngữ C ứng dụng trong thiết bị điện 3
36 Ngoại ngữ chuyên ngành 4
37 Cơ sở truyền động điện 3
38 Cơ sở truyền động thuỷ lực 3
39 Tự động điều chỉnh truyền động điện 4
40 Thực tập tay nghề (C.S) 4
 

Khối kiến thức chuyên ngành

 
41 Phương tiện giao thông đường bộ 2
42 Tự động hoá với thiết bị PLC 3
43 TKMH ứng dụng PLC 1
44 Thiết kế Cung cấp điện 3
45 TKMH Thiết kế cung cấp điện 1
46 Ghép nối vi tính thiết bị điện 4
47 Lập trình hệ thống điện & Điện tử Công nghiệp 3
48 TKMH về Lập trình 1
49 Phương tiện giao thông đường sắt 3
50 Điện xí nghiệp 4
51 Thiết bị điện trong CNC 3
52 Truyền dữ liệu trong mạng CN 3
53 Vi điều khiển trong TBĐ 3
54 Điều khiển quá trình Tự động hoá sản xuất 4
55 TKMH về TĐH sản xuất 1
56 Tin học ứng dụng ngành điện 4
57 An toàn điện 2
58 Mạng cao áp và trạm điện kéo 3
59 Vật liệu điện 2
60 Thực tập chuyên môn 4
61 Thiết bị Điện Lạnh 3
62 Phương tiện đoàn tàu Mêtro 3
63 Trang bị điện máy xây dựng & Giao thông 3
64 Đo lường 3
65 TKMH về Đo lường 1
66 Trang bị điện trên đầu máy 2
67 Hệ thống sản xuất vật liệu giao thông 3
68 Trang bị điện Ôtô 3
69 Thực tập tốt nghiệp 5
70 Làm và bảo vệ đồ án tốt nghiệp 15
71 Chính trị Quốc Gia 4