Danh sách bảo vệ TN ngày 22-5-2010

LỊCH BẢO VỆ TỐT NGHIỆP TBĐ K46 NGÀY 22 THÁNG 05 NĂM 2010

Số TT

Bảo vệ

Giáo viên hướng dẫn

Đề tài

SV bảo vệ

GV phản biện

1

Ths.Nguyễn Văn Nghĩa

Thiết kế chế tạo cân điện tử 200Kg ứng dụng trong công nghiệp

Nguyễn Quang Trung

C.Võ Thanh Hà

2

Ths.Trần Văn Khôi

Thiết kế trạm biến áp cấp điện cho nhà máy chế tạo điện cơ Hà Nội

 

Hoàng Việt Dũng

C.Võ Thanh Hà

3

T.Trần Viết Thăng

Thiết kế cấp điện cho khu đô thị Minh Phương

Lê Văn Hưng

T.Công Thắng

4

T.Nguyễn Tuấn Phường

Thiết kế cấp điện cho chung cư cao tầng CT21

Nguyễn Danh Quân

C.Võ Hà

5

T.Nguyễn Tuấn Phường

Thiết kế hệ điều khiển máy ép nhựa

Lê Văn Hùng

T.Trương Tấn Hải

6

T.Nguyễn Tuấn Phường

Thiết kế hệ điều khiển máy ép nhựa

Khổng Trọng Phát

T.Nghĩa